+39 031 574088

Disposable

FEMTOSECOND CATARACT

Click to view the complete list

FEMTOSECOND CATARACT disposable set - 5 sterile units

JDFEMTO.1
Janach JDFEMTO.1

The set includes:

blefarostato
blefarostato

micro spatola
micro spatola

splitter per nucleo
splitter per nucleo

DETAILS ZOOM
FEMTOSECOND CATARACT disposable set - 5 sterile units
  • Janach - JDFEMTO.1
    The set includes:
  • blefarostato
  • micro spatola
  • splitter per nucleo